Revoltech

posted on 14 Jul 2009 16:12 by reko-j

Revoltech

Revoltech มันคืออะไรล่ะ?

Review Revoltech No.001 Getter 1 (New Getter Robo)

Review Revoltech No.003 Dante

Review Revoltech No.007 Overman King Gainer

Review Revoltech No.008 Getter 2

Review Revoltech No.016 Mazinkaiser

Review Revoltech No.017 Getter 3

Review Revoltech No.018 Giant Robo

Review Revoltech No.019 Convoy (Optimus Prime)

Review Revoltech No.021 GR-2 (Giant Robo 2)

Review Revoltech No.023 Dangaioh

Review Revoltech No.025 Megatron

Review Revoltech No.030 Dix-neuf

Review Revoltech No.031 Getter 1 (OVA. Version)

Review Revoltech No.035 Black Getter

Review Revoltech No.037 Shin Getter 1

Review Revoltech Macross No. 034,036,038

Review Revoltech No. 046 Starscream

Review Revoltech No.050 Gurren Lagann

Review Revoltech No.052 Lazengann

Review Revoltech No.053 YF - 19

Review Revoltech No.054 YF - 21

Review Revoltech No.059 ARX-8 Laevatein

Review Revoltech No.060 Enki

Review Revoltech No.062 Tengen Toppa Gurren Lagann

Review Revoltech No.066 Gurren & Lagann

Review Revoltech No.070 Arch Gurren Lagann

Review Revoltech No.071 Chouganga Gurren Lagann

Review Revoltech No.073 Gloomy Bear

Review Revoltech No.091 Vash The Stampede

Review Revoltech No.092 Nicholas D. Wolfwood

Review Revoltech No.Spacial Black Overman XAN~

 

Scifi Revoltech Series

Scifi Revoltech Series No.001 Alien (Xenomorph)

Scifi Revoltech Series No.005 Jack Skelington

 

 

 

 

======================== Free Web Site Counter ========================
========================

========================

Creative Commons License
ผลงานนี้ โดย Joker ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย.
อยู่บนพื้นฐานของงานที่ reko-j.exteen.com.
การอนุญาตนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในสัญญาอนุญาตนี้ อาจมีอยู่ที่ http://reko-j.exteen.com/